08 TAMMIKUU

Vuoden 2014 Paalutustyömaaksi valittu Turvesolmun eritasoliittymä ja Turveradantie sijaitsee Espoossa Turunväylällä Kehä I:n ja Kehä II:n välillä. Kyseessä tärkeä ajoyhteys Leppävaaran ja Tapiolan välillä, joka tulee keventämään Kehä 1:n ja Nihtisillan liikennepainetta. Projektin tilaaja on Espoon kaupunki, pääurakoitsija Lemminkäinen Infra Oy, paalutusurakoitsija Junttapojat Oy ja tb-paalutoimittaja Lujabetoni Oy.

Rakennusurakkaan kuuluu uusi eritasoliittymä siltoineen ja kolme kilometriä Turveradantietä. Siinä on mittavat pohjanvahvistustyöt, kadunrakennusta sekä kuusi uutta siltaa ja urakka-aika on 11/2013 – 9/2015. Hankkeen arvo on noin 25 miljoonaa euroa.

Vuoden 2014 Paalutustyömaan valintaan vaikutti erityisesti paalutustöiden erinomainen organisointi ja johtaminen sekä sujuva yhteistyö eri osapuolten välillä hankkeessa, jonka pohjaolosuhteet ovat olleet erittäin haasteelliset. Myös Turunväylän vilkas ja nopea liikenne on asettanut lisävaatimuksia toteutussuunnittelulle ja turvallisuuskäytännöille.

Tuomariston perusteluja vuoden 2014 Paalutustyömaan valinnalle:

  • Yhteistyökyky urakan eri osapuolten välillä on ollut ammattimaista ja sujuvaa.
  • Työturvallisuussuunnitelmat on mietitty hyvin tarkaan ja näin on vältytty tapaturmilta.
  • Työmaatiet ja kuormien purkupaikat on pidetty hyvässä kunnossa haasteellisesta paikasta huolimatta.
  • Paalutusurakoitsijan ammattitaito on hyvällä tasolla, oikean mittaiset paalut ovat olleet oikeissa paikoissa oikeaan aikaan ja siten työ on edennyt tehokkaasti.
  • Pohjaolosuhteet ovat olleet paalutuksen kannalta erittäin haasteellisia: kivisiä täyttömaita, pehmeitä ja painuvia alustoja, metaanitaskuja, kaukolämpöputkia, sähkökaapeleita ja pilaantuneita maita.
  • Riskien toteutumisen varalta on ollut valmiina varasuunnitelmat.
  • Paalumäärä on suhteellisen suuri: betonipaalua (useita erityyppejä eri varustuksilla) yhteensä noin 52 kilometriä.

Valinnan suoritti Betoniteollisuus ry:n paaluvaliokunta, joka koostuu betonipaaluteollisuuden edustajista. Tuomariston puheenjohtajana toimi Tuomo Eilola.

 

0 Comments

Add comment

Leave a Reply